Hypnose en wetenschap

Mensen denken nogal eens dat hypnose een wazige therapievorm is waarvan niet bewezen is dat het ook daadwerkelijk werkt. Mijn ervaring in de afgelopen 15 tot 20 jaar maakt dat er wel degelijk werkzaamheid bestaat indien iemand hypnose inzet bij het verminderen, in controle krijgen van en met regelmaat oplossen van problematieken.

Problematieken op psychologisch maar ook op psychiatrisch niveau. Werken met en aan diagnoses doe ik niet. Ik werk met mensen en mensen vertonen gedrag. Gedrag waar je je soms zelf ook enorm aan kan storen. Daar kunnen we mee aan de slag.

Onderstaand en opsomming van wat onderzoeken en casestudies naar het gebruik van hypnose bij diverse onderwerpen.

Wetenschappelijke onderzoeken m.b.t. klinische toepassingen van Hypnose:

Hypnose ten behoeve van Pijnmanagement: Klinische toepassingen
Hypnotic Pain Control: Theoretical and Practical Issues (Alden & Heap, 1998).
Pain Management Psychotherapy: A Practical Guide (Eimer & Freeman, 1998).
Applications of Hypnosis for Brief and Efficient Pain Management (Eimer, 2000).
Psychogenic Pain (Whalley & Oakley, 2003).

Hypnose ten behoeve van stemmingsstoornissen: klinische toepassingen
Clinical Hypnosis and the Treatment of Depression (Yapko, 1992).
Using Hypnosis to Treat Depression (Hensel et al., 2001).
Percepual Reconstruction in the Treatment of Inordinate Grief (Gravitz, 2001).
Treating Depression with Hypnosis (Yapko, 2001).

Gezondheid en ziekte: klinische toepassingen van hypnose
Hypnotherapy for Irritable Bowel Syndrome (Vidakovic-Vukic, 1999).
Hypnotherapy for Crohn’s Disease (Abela, 2000).
Treatment of Chronic Fatigue with Self-Hypnosis (Hammond, 2002).
Complementary Psychotherapy In Dermatology: Hypnosis (Shenefelt, 2002).

Hypnose voor verslaving: klinische toepassingen
Hypnosis and Alcoholism (Collot & Saina, 1992).
The Use of Hypnosis in Cocaine Addiction (Page & Handley, 1993).
Hypnotherapy for Substance Abuse (Beiglboeck & Feselmayer, 1994).
Hypnotic Approaches to Smoking Cessation (Green & Lynn, 2000).

Hypnose voor slaapstoornissen: klinische toepassingen
Suggestions with Sleep Disturbance (Garver, 1990).
Sleep-Terror Disorder in Children: The Role of Self-Hypnosis (Kohen et al., 1991)
Treatment of Adults with Sleep Walking and Sleep Terror (Hurwitz et al., 1991).
Brief Hypnotic Treatment of Repetitive Nightmares (Kingsbury, 1993).