Kindersessie

Je bent hier gekomen om te bekijken of er wellicht mogelijkheden zijn om via hypnose de problemen waar je zoon of dochter momenteel last van heeft op te lossen zijn.
Er zijn in de afgelopen jaren al vele kinderen geweest die bij Atyourown een sessie hebben gevolgd en merendeel heeft dat met succes gedaan.
Kinderen van alle leeftijden (de jongste was 5 jaar) kunnen gebruik maken van hypnose. Ervaring leert dat kinderen jonger als 5 wellicht beter op een andere manier mee aan de slag gegaan kan worden.

Verschilt een kindersessie van een volwassenen sessie?
Ja.

Wat is belangrijk?
* Dat het kind zelf ook problemen ervaart / probleembesef heeft.
* Dat het kind iets of iemand heeft waar het tegenop kijkt, waar het bijvoorbeeld een serie of vlog van bekijkt.

Mag je als ouder / verzorger bij de sessie aanwezig zijn?
ja, sterker nog het heeft mijn voorkeur dat 1 van de ouders of verzorgers bij de sessie aanwezig is om te zien wat er tijdens de sessie gebeurd.
Enige is wel dat als het kind aangeeft dat niet te willen we wellicht eerst een ander gesprek dienen te voeren, een en ander afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Daarnaast komt het ook nog wel eens voor de de ouder of verzorger die met het kind meekomt juist een trigger is indien dat zo lijkt zal ook dat voorafgaand aan de sessie bespreekbaar gemaakt worden.